Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów twardy - PKK1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sb As Se Pb
PKK 1 0,41 0,070 0,0071 reszta
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.