Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź elektrolityczna Cu 200/4
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak O
Cu 200/4 Cu 99,99 195,6
Opakowanie zawiera 180 g materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 8 mm i długości 100 mm.