Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk, rudy i koncentraty

Prażony tlenek cynku - TC/P10 (wyprzedany)
Skład chemiczny [%]
Poniższa partia materiału została wyprzedana - jeśli jesteś zainteresowany skontaktuj się z nami.
Numer wzorca Zn Pb Fe S CaO MgO Al2O3 SiO2
TC/P10 60,6 2,31 6,7 3,07 2,54 1,38 0,14 0,56
Opakowanie zawiera 240 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 90 µm.