Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów twardy - PKK3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sb As Se Pb
PKK3 0,75 0,0064 0,027 the rest
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm