Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Rudy i koncentraty miedziowe - W2, W5, W7
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Ag As Ccałkowity Corg.
W2 0,285 0,0412 0,00062 0,00123 7,59 (0,361)
W5 22,95 1,38 0,0392 0,117 10,71 7,91
W7 - 0,00424 - - - -
Opakowanie zawiera 100 g materiału odniesienia w postaci proszkowej