Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź srebrowa - seria CCA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca CCA1 CCA2 CCA3 CCA4 CCA5
Ag 0,00720 0,0539 0,757 1,524 1,964
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm
CCA1, CCA2, CCA3, CCA4 i CCA5 dostępne są jako pojedyncze CRM-y