Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź magnezowa - seria CCB
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca CCB1 CCB2 CCB3 CCB4 CCB5
Mg 0,00405 0,0339 0,241 0,509 0,748
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm