Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Stop gat. Bi58Sn42 - seria LD
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sb As Zn Al In Cd Cu Ni Pb Ag Au Fe Sn Bi
LD1 0,00220 0,00063 0,00019 (0,00050) 0,00144 0,00044 0,00277 0,00152 0,0113 0,00083 0,00661 0,00523 43,65 reszta
LD2 0,123 0,00704 0,00063 - 0,120 0,00154 0,0333 0,0157 0,0150 0,121 0,0166 0,00624 43,39 reszta
LD3 0,00738 0,0210 0,00143 - 0,00554 0,00114 0,0212 0,00624 0,0453 0,00587 0,0272 0,00664 41,76 reszta
LD4 0,0111 0,0202 0,00067 (0,0018) 0,00983 0,00235 0,0440 0,00140 0,0711 0,00560 0,0406 0,0262 43,16 reszta
LD5 0,0170 0,0275 0,00055 (0,0015) 0,0151 0,00232 0,0535 0,00232 0,0821 0,0136 0,0510 0,0318 43,07 reszta
LD6 0,0757 0,0169 0,00086 (0,0004) 0,0736 0,00313 - - - 0,0539 - - 40,81 reszta
Komplet składa się z sześciu certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm
LD1, LD2, LD3, LD4, LD5 i LD6 dostępne są jako pojedyncze CRM-y