Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Stop gat. Bi58Sn42 - LD33
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sb As In Cd Cu Ni Pb Ag Au Sn Bi
LD33 0,00708 0,0234 0,00633 0,00145 0,0264 0,00167 0,0461 0,00552 0,0226 42,81 reszta
Certyfikowane materiały odniesienia są w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ok. 25 mm