Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz gat. B555 - BR1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Zn Sn Pb Fe Si P As Sb Mn Ni Al S Cu
BR1 5,079 4,946 5,037 0,0852 (0,0077) 0,0097 0,0102 0,0903 0,0801 0,481 0,00745 0,0143 reszta
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm