Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź cynowa - seria CM
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn Fe Ni Zn As Sb Pb Bi P Ag Cu
CM 1 0,61 0,019 0,0086 0,021 0,0098 0,012 0,012 0,010 0,0088 0,010 reszta
CM 2 0,84 0,0064 0,0055 0,0061 0,0068 0,0068 0,0067 0,0072 0,0058 0,0061 reszta
CM 3 1,06 0,012 0,0031 0,0060 0,0036 0,0040 0,0038 0,0033 0,0041 0,0029 reszta
CM 4 1,30 0,0042 0,0011 0,0020 0,0011 0,0019 0,0023 0,00093 0,0009 0,0011 reszta
CM 5 1,14 0,0094 0,014 0,013 (0,015) 0,018 0,019 0,014 0,015 - reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

CM1, CM2, CM3, CM4, CM5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.