Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz dwuskładnikowy - MB
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7
Cu 60,66 67,17 73,26 78,77 84,25 90,07 95,0
Zn 39,39 32,80 26,67 21,20 15,63 9,95 4,99
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm

Dostępne w sprzedaży jako pojedyncze egzemplarze