Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu

Aluminium serii 1000 - seria OT1
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga Ti Sn Pb
OT 1.1 0,12 0,016 0,0045 - - - - - (0,001) 0,014 - (0,0005)
OT 1.2 0,095 - - (0,0015) (0,0005) - (0,0005) (0,002) - 0,023 - -
OT 1.3 - 0,087 - 0,053 0,040 0,010 0,016 0,030 0,008 0,035 - -
OT 1.4 0,16 0,33 0,12 0,13 0,18 0,085 - 0,084 - - (0,001) 0,016
OT 1.5 0,42 0,67 0,26 0,35 0,38 0,14 0,082 0,135 - 0,154 (0,052) 0,044
OT 1.6 0,72 0,24 0,050 0,010 0,013 0,045 0,047 0,045 0,012 - 0,027 0,012
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 60 mm i wysokości 25 mm