Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu

Stopy aluminium AlCu serii 2000 - seria OT2
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn V Zr Ti Pb Bi Be
OT 2.1 0,37 0,26 1,96 1,25 1,40 1,45 0,85 (0,004) (0,001) 0,23 0,46 (0,27) 0,010
OT 2.2 1,20 0,14 4,35 0,97 0,80 0,75 0,40 - 0,11 0,094 0,28 0,15 0,006
OT 2.3 - - - 0,65 (0,19) 0,13 0,26 - (0,09) 0,15 0,14 (0,035) -
OT 2.4 0,76 1,20 3,10 0,12 1,75 0,20 - - 0,24 0,027 0,10 (0,007) 0,020
OT 2.5 (0,10) 0,64 6,85 0,37 - 0,060 0,12 - 0,036 - 0,047 - -
OT 2.6 - - - 1,25 - - 0,74 (0,032) 0,043 - - (0,50) 0,014
OT 2.7 - - - 1,18 0,72 - 0,70 0,045 0,13 - 1,35 (0,50) -
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 55 mm i wysokości 14 mm