Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu

Stop aluminium AlSiCu - seria OT3
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti Ca Sr
OT 3.1 4,40 1,40 5,10 0,11 0,39 0,14 0,056 2,96 - 0,11 - 0,012 (0,001)
OT 3.2 6,80 0,85 2,50 0,40 1,42 0,092 1,05 1,17 - 0,005 0,19 0,007 0,047
OT 3.3 8,71 0,30 0,69 0,71 1,14 0,18 1,30 0,86 0,41 (0,002) 0,11 - 0,011
OT 3.4 10,50 - 1,38 0,31 0,21 0,052 0,62 0,48 0,10 0,050 0,074 - -
OT 3.5 13,57 - 0,32 0,63 0,016 0,0017 0,11 0,069 0,030 0,028 0,047 - -
OT 3.6 12,0 0,55 0,054 0,20 0,08 - 0,19 0,22 0,26 - 0,23 (0,001) (0,027)
OT 3.7 - 0,095 0,15 0,49 0,76 - 0,45 1,42 - 0,19 0,16 - (0,0003)
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 55 mm i wysokości 14 mm