Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy glinu

Stop aluminium AlMgSi seria 6000 - seria OT6
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ga V B Ti Sn Pb Bi
OT 6.1 1,44 0,068 0,70 0,97 0,29 - 0,22 0,21 (0,010) - - - - 0,10 (0,05)
OT 6.2 1,00 0,20 0,11 0,72 1,20 0,15 0,10 1,50 0,027 0,014 0,007 (0,055) - (0,017) -
OT 6.3 0,68 0,40 0,20 0,30 1,18 0,039 0,16 0,033 0,012 - 0,004 - 0,20 0,38 0,047
OT 6.4 0,44 - 0,053 0,15 0,70 0,36 0,048 0,37 - 0,046 (0,028) (0,22) 0,095 0,20 0,15
OT 6.5 0,21 1,00 - 0,05 - 0,37 0,033 0,72 0,052 - - (0,012) 0,057 0,062 0,49
OT 6.6 - - 0,31 0,46 - - - 0,073 - 0,020 - - - - -
OT 6.7 - 0,50 0,43 - 0,44 0,12 - 0,13 0,022 0,034 - - - (1,22) 0,68
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci grzybków o średnicy 55 mm i wysokości 14 mm