Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź CuS-L
Skład chemiczny [mg/kg]
Numer wzorca S
CuS-L 4,24
Opakowanie zawiera 150 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów.