Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Stop cynku - seria ZM
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cd Fe Pb Mg Sn Al Ni Sb Mn Cu
ZM1 0,0017 0,0016 0,0072 0,123 0,123 1,264 1,260 0,00042 0,0055 0,0055
ZM2 0,0065 0,0084 0,0497 0,0826 0,0836 0,856 0,850 0,0064 0,0500 0,0520
ZM3 0,0252 0,0228 0,438 0,0411 0,0432 0,436 0,455 0,0235 0,460 0,474
ZM4 0,0430 0,0541 0,817 0,0103 0,0150 0,0489 0,0534 0,0405 0,882 0,903
ZM5 0,0571 0,0819 1,137 0,00041 0,0015 0,0035 0,0064 0,0534 1,247 1,682
ZM55 0,0652 0,0855 1,490 (0,00012) 0,0027 - 0,0062 0,0880 1,102 1,309
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci walców o średnicy 40 mm i wysokości ~25 mm
Wszystkie CRM-y tej serii dostępne są jako pojedyncze egzemplarze