Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź o podwyższonej czystości - CP3
Skład chemiczny [%]
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sb As Zn Ag Mn Co Cr S Fe Cd Sn P Se Ni Te Bi
CP3 0,0081 0,012 0,0063 0,0033 0,0060 0,0030 0,0020 0,0045 0,0060 0,0015 0,0035 0,0017 0,0044 0,0043 0,0013 0,0046 0,0047
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~23 mm.