Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź o podwyższonej czystości - CP6
Skład chemiczny [%]
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Sb As Zn Ag Mn Co Cr S Fe Sn P Se Ni
CP6 0,00027 0,00004 0,000085 0,00014 0,0020 0,00006 <0,0001 0,00003 0,00075 0,00064 0,00007 0,00017 <0,0001 0,00027
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~23 mm.