Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów rafinowany - seria PL
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Ag As Bi Cu Fe In Mn Ni Sb Se Sn Te Cd Ca TI Zn
PL 1 193 3,6 729 7,3 4,5 - (0,20) 136 15,4 - 3,0 145 - - 569 -
PL 2 97,0 2,6 460 14,9 4,4 - (0,17) 159 7,2 33,3 2,6 349 218 - 228 (1,7)
PL 3 17,0 2,5 101 105 (2,4) 5,9 (0,60) 39,4 8,0 2,7 2,1 235 15,7 (3,4) 26,4 1,8
PL 4 10,3 345 59,9 197 - - - 8,5 3,4 2,7 - 23,6 5,1 - 21,5 -
PL 5 27,3 159 296 9,1 - 287 - 6,7 572 - 13,7 13,6 - - 135 -
PL 6 64,3 318 48,3 4,7 (2,0) 104 (0,50) 5,5 310 - 7,6 8,2 623 - 494 -
PL 7 151 (74,3) 61,7 6,8 - - - - 77,7 - 26,3 270 53,2 - 99,2 3,5
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 27 mm.

PL4, PL5, PL7 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y