Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź o podwyższonej czystości - seria CS
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Ag As Bi Cd Fe Ni Pb Sb Se Sn Te Zn Co B Mn S Cr P Si
CS 1 53,1 2,3 1,1 1,0 18,4 46,8 60,5 3,0 61,5 52,9 2,1 24,1 0,6 (1,1) 29,0 65,9 (0,3) 57,7 (3,0)
CS 2 45,6 7,9 6,2 7,4 30,5 26,7 38,6 7,5 39,0 33,7 5,6 8,9 3,6 (2,8) 35,3 44,9 35,8 33,8 (9,4)
CS 3 38,9 13,8 12,2 13,4 28,3 11,1 13,3 13,0 15,4 13,3 10,6 31,3 7,4 (4,2) 12,6 18,8 10,9 12,1 (22,2)
CS 4 237 42,2 39,6 35,5 82,0 7,2 7,6 36,8 6,7 6,2 32,9 44,0 24,3 (21,7) 8,3 41,3 7,0 6,3 (46,5)
CS 5 320 70,5 59,7 66,1 90,9 4,4 5,0 63,9 0,9 0,85 49,9 100,6 37,5 (35,2) 4,3 12,0 1,0 2,0 (54,8)
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm lub w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm.

CS1, CS2, CS4, CS5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.