Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz dwuskładnikowy - seria MB
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Zn
MB 1 60,66 39,39
MB 2 67,17 32,80
MB 3 73,26 26,67
MB 4 78,77 21,20
MB 5 84,25 15,63
MB 6 90,07 9,95
MB 7 95,00 4,99
Komplet zawiera 7 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm.

MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MB6, MB7 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.