Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz do przeróbki plastycznej MC 70 - seria ME
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn Cu Zn
ME 2 0,87 71,29 reszta
ME 3 1,11 70,70 reszta
ME 4 1,21 69,40 reszta
ME 5 1,42 68,53 reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowanych materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

ME2, ME3, ME4, ME5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.