Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Cynk elektrolityczny - seria ZA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Cd Fe Cu Sn
ZA 1 0,031 0,0092 0,0013 0,0041 0,0032
ZA 2 0,011 0,0029 0,0061 0,0013 0,0012
ZA 3 0,0028 0,00092 0,00078 0,00011 0,00036
ZA 4 0,0016 0,00049 0,00040 0,00032 0,00011
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm.