Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz do przeróbki plastycznej M68, M70 - seria MH
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Fe Pb Ni Mn Cd Sb Sn Ag As Bi P S Al Te Be Si %Cu Zn
MH 1 170 65 2600 350 260 4 1400 29 670 37 160 34 10 4 88 740 65,93 reszta
MH 2 270 210 2200 110 180 240 970 110 410 22 55 55 190 15 15 540 68,25 reszta
MH 3 810 780 1000 850 89 130 240 65 160 11 35 90 81 46 3 310 71,28 reszta
MH 4 1300 3300 520 17 29 170 110 - 11 6 22 43 27 35 45 160 69,94 reszta
MH 5 1900 2000 72 720 12 35 21 250 38 - 11 180 140 47 0,4 39 72,87 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

MH1, MH2, MH3, MH4 i MH5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.