Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz do przeróbki plastycznej M 90, M 95 - seria MI
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Fe Pb Ni Mn Cd Sb Sn Ag As Bi P S Al Te Be Si %Zn %Cu
MI 1 2400 60 59 30 230 4,4 1500 38 720 6,3 280 470 400 65 0,91 32 3,54 95,71
MI 2 1500 160 180 81 160 19 1000 90 540 5,6 220 490 550 110 8,5 120 6,19 93,35
MI 3 850 420 730 350 110 - 660 190 340 26 150 230 150 31 19 310 8,01 91,46
MI 4 400 710 1400 500 54 6 130 260 31 26 73 120 80 21 65 600 11,13 88,35
MI 5 150 960 2500 690 12 96 40 320 150 43 27 19 21 - 72 820 4,44 94,71
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

MI1, MI2, MI3, MI4, MI5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.