Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów twardy - seria PE
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn Sb Pb
PE 1 0,59 0,053 reszta
PE 2 0,50 0,27 reszta
PE 3 0,38 0,49 reszta
PE 4 0,31 0,70 reszta
PE 5 0,21 0,89 reszta
PE 6 0,40 0,53 reszta
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 28 mm.

PE1, PE3 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.