Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Cynk elektrolityczny - seria ZE
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Pb Cd Fe Sn Al
ZE 1 0,011 0,018 0,0019 0,020 0,0018 0,012
ZE 2 (0,00037) 0,0078 0,0031 0,0052 0,0074 0,0035
ZE 3 0,0032 0,0052 0,0050 - 0,015 0,028
ZE 4 0,013 0,0012 0,00023 (0,00035) 0,0017 -
ZE 5 0,0049 0,0004 0,0060 0,011 0,00045 0,0011
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 26 mm.