Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Cynk - seria ZF
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cu Ti Pb Cd Fe Sn Al
ZF 1 0,013 (0,0014) 0,0012 0,0041 0,020 0,013 0,018
ZF 2 0,46 0,11 0,0082 0,0055 0,011 0,0077 0,011
ZF 3 0,098 0,021 - - 0,0018 0,0022 0,0033
ZF 4 0,86 0,20 0,0091 0,00053 0,00045 0,0017 0,0058
ZF 5 0,011 0,013 0,026 0,0088 0,0081 - -
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 26 mm.

ZF1, ZF3, ZF4, ZF5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.