Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz ołowiowy MO 59, MO 60 - seria WG
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Bi Mn Sn Fe Al Si Sb Ni P Cu Zn
WG 1 0,71 0,0013 0,16 0,29 0,0084 0,096 (0,0046) (0,062) 0,20 0,029 60,99 reszta
WG 2 2,66 0,016 (0,0024) (0,0025) 0,42 (0,00095) (0,021) (0,0024) 0,0051 - 56,99 reszta
WG 3 2,29 0,0057 0,037 0,091 0,31 0,041 - 0,018 0,029 0,013 58,20 reszta
WG 5 1,66 0,0094 0,074 0,14 0,18 0,058 - 0,034 0,078 0,016 59,32 reszta
WG 6 3,70 0,023 0,21 0,40 0,18 0,020 (0,019) (0,0078) 0,29 0,044 60,67 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

WG1, WG2, WG6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.