Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz niklowy MN 65 - seria WH
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Mn Fe Si P Co S C Cu Zn
WH 1 5,70 0,53 0,0052 0,010 0,0029 0,0061 0,0055 (0,0046) 68,16 reszta
WH 2 6,34 0,36 0,038 0,038 0,0072 0,017 0,0071 (0,0058) 69,14 reszta
WH 3 3,44 0,25 0,11 0,072 0,013 0,031 0,011 (0,0070) 70,18 reszta
WH 4 4,14 0,11 0,13 0,12 0,015 0,048 0,017 (0,0075) 71,15 reszta
WH 5 4,89 0,011 0,22 0,17 0,017 0,028 0,021 (0,0087) 72,28 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.