Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk i jego stopy

Stop Zn Al Cu - seria ZG
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Al Cu Mg Pb Cd Sn Fe Ni Si Zn
ZG 1 3,07 1,34 0,074 0,0090 0,00048 0,0068 0,0083 0,0067 (0,036) reszta
ZG 2 3,56 0,72 0,048 0,0065 0,0049 0,0048 - 0,0025 (0,024) reszta
ZG 3 4,00 0,11 0,028 0,0033 0,0028 0,00067 0,011 0,0010 (0,010) reszta
ZG 4 4,64 (0,0089) 0,00055 0,0013 0,011 0,0021 0,016 0,00042 (0,0047) reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 44 mm i wysokości 26 mm.

ZG1, ZG2, ZG4 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.