Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz niklowy - seria WM
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Al Fe Mn Co P Mg Pb As Cd Sb Sn Si Bi S C Cu Zn
WM 1 5,03 0,083 0,011 0,38 0,021 0,0018 0,0054 0,018 0,00026 0,0046 0,00098 0,0036 0,0026 0,011 0,017 0,0044 69,06 25,35
WM 2 6,66 0,050 0,022 0,53 0,017 0,023 0,019 0,011 0,0030 0,022 0,013 0,011 0,0067 0,014 - 0,0052 68,41 24,18
WM 3 6,09 0,033 0,077 0,19 0,011 0,0052 0,0042 0,0073 0,0053 0,0024 0,0043 0,098 0,037 0,0055 0,0073 0,0058 69,85 23,57
WM 4 5,36 0,0080 0,13 0,011 0,0099 0,0057 0,0027 0,0044 0,0072 0,0021 0,0059 0,075 0,071 0,0029 0,0058 0,0072 71,10 23,19
WM 5 4,68 0,0012 0,22 0,0024 0,0021 0,016 0,00056 0,0020 0,0089 0,00077 0,0068 0,035 0,094 0,00070 0,0030 0,0090 68,99 25,90
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

WM1, WM2, WM3, WM4, WM5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.