Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów twardy - seria PG
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Cd Cu Sb Bi Ag As Sn Te Pb
PG 1 0,078 0,059 0,76 0,082 0,020 0,019 0,56 0,0093 reszta
PG 2 0,064 0,030 0,23 0,071 0,013 0,015 0,28 0,018 reszta
PG 3 0,040 0,030 0,52 0,053 0,011 0,0096 0,10 0,026 reszta
PG 4 0,026 0,021 0,042 0,032 0,0076 0,0044 0,020 0,051 reszta
PG 5 0,011 0,0078 0,97 0,017 0,0024 0,0018 0,0042 0,093 reszta
PG 6 0,0074 0,0011 1,45 0,0050 0,0006 0,00050 0,00060 - reszta
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm.

PG2, PG3, PG4, PG5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y (w postaci dysków o średnicy 40 mm).