Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz aluminiowy MA 77 - seria WO
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Al As Fe Mg Bi Ni Mn Cd Pb Sn Sb Cr P Si Cu Zn
WO 1 1,40 0,057 0,13 0,00068 0,00028 0,0045 0,014 0,013 0,15 0,012 0,0077 0,011 0,0025 0,044 79,09 reszta
WO 2 1,77 0,041 0,049 0,0068 0,0016 0,027 0,15 0,032 0,098 0,058 0,0013 0,0092 0,0086 0,014 77,88 reszta
WO 3 2,14 0,014 0,028 0,0046 0,0046 0,10 0,051 0,038 0,053 0,0071 0,0036 0,0026 0,0056 - 77,63 reszta
WO 4 2,50 0,030 0,022 0,013 0,0094 0,067 0,074 0,0064 0,020 0,13 0,0059 0,00034 0,013 0,0016 76,21 reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 39 mm i wysokości 35 mm.

WO1, WO3, WO4 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.