Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Stop łożyskowy - seria ŁA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Pb Cd Ni As Bi Fe Zn Cu Sb Sn
ŁA 1 3,18 1,41 0,011 0,012 0,014 0,012 0,0016 2,45 6,79 reszta
ŁA 2 2,17 0,88 0,094 0,092 0,033 0,018 - 3,84 7,81 reszta
ŁA 3 1,19 0,50 0,28 0,24 0,059 0,059 0,0095 8,13 10,22 reszta
ŁA 4 0,41 0,096 0,45 0,43 0,085 0,080 - 6,95 11,66 reszta
ŁA 5 0,070 0,011 0,53 0,54 0,099 0,096 0,020 5,45 13,58 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

ŁA1, ŁA2, ŁA3, ŁA4, ŁA5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.