Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Spoiwo Sn Pb LC 60, LC 63, LC 63 A - seria L
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn Sb Fe Cu Bi Cd As Zn Pb
L 1 56,06 0,52 - 0,11 0,17 0,0020 0,051 0,00093 reszta
L 2 59,09 0,35 (0,011) 0,075 0,11 0,0043 0,034 0,0019 reszta
L 3 60,18 0,14 (0,023) 0,034 0,22 0,0065 0,092 0,0064 reszta
L 4 62,81 0,079 (0,0085) 0,013 0,055 0,0080 0,017 0,0011 reszta
L 5 64,96 0,011 - 0,0037 0,014 0,0097 0,0035 0,0056 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

L1, L2, L3, L4, L5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.