Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Stopy cyny

Spoiwo Sn Pb LC 60, LC 63, LC 63 A - seria L
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn Sb Fe Cu Bi Cd As Zn Pb
L 1 56,06 0,52 - 0,11 0,17 0,0020 0,051 0,00093 reszta
L 2 59,09 0,35 (0,011) 0,075 0,11 0,0043 0,034 0,0019 reszta
L 3 60,18 0,14 (0,023) 0,034 0,22 0,0065 0,092 0,0064 reszta
L 4 62,81 0,079 (0,0085) 0,013 0,055 0,0080 0,017 0,0011 reszta
L 5 64,96 0,011 - 0,0037 0,014 0,0097 0,0035 0,0056 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

L1, L2, L3, L4, L5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.