Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Nikiel

Nikiel
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Co Mn Mg Cu Fe Si
1 0,0450 0,0063 0,217 0,212 0,0955 0,00638
2 0,0905 0,184 0,00605 0,0263 0,326 0,0122
3 0,187 0,015 0,0123 0,0443 0,0499 0,182
4 0,401 0,074 0,0747 0,0995 0,0225 0,0731
5 0,714 0,0018 0,00138 0,0094 0,0108 0,00542
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm.