Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Kadm

Kadm - seria K
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni As Sb Sn
K 1 0,0086 (0,00030) 0,0064 0,0061
K 2 0,018 0,0012 0,0038 0,0032
K 3 0,063 0,0010 0,0010 0,00065
K 4 0,11 0,0056 0,0011 0,00091
K 5 0,0054 0,0014 0,00017 -
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20 mm.

K1, K3, K4, K5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.