Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz MA 58 - seria MA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Al Fe Mn Sn Pb Si P Sb Bi As Ni Cu Zn
MA 1 1,51 0,073 3,37 1,04 0,16 0,071 0,10 0,0061 0,0020 0,085 0,39 55,50 reszta
MA 2 3,53 1,27 1,3 0,41 0,020 0,042 0,015 0,0019 0,0029 0,0081 0,011 60,88 reszta
MA 3 - 0,55 0,78 0,74 0,049 0,50 0,040 0,14 0,028 0,029 0,13 57,04 reszta
MA 4 0,33 0,20 2,75 0,015 - 0,27 0,15 0,20 - - 0,69 57,40 reszta
MA 5 1,04 0,70 1,97 0,046 1,20 0,65 0,062 0,072 0,020 0,11 1,01 58,51 reszta
MA 6 2,15 1,72 0,50 0,13 0,60 0,013 0,019 0,016 0,0072 0,013 0,056 60,45 reszta
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 10 mm i długości 100 mm.