Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz wysokoniklowy - seria WP
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Pb Mn Fe Sn Al As Cd Sb Bi P Si Cu Zn
WP 1 5,45 0,52 0,0069 0,020 0,0042 0,020 0,0012 0,0019 0,0010 0,00080 0,020 (~0,01)* 67,15 reszta
WP 2 7,79 0,82 0,040 0,12 0,11 0,0090 0,0049 0,0052 0,0052 0,0052 0,0067 (0,0091)* 65,08 reszta
WP 3 10,24 1,52 0,15 0,20 0,18 0,0020 0,011 0,011 0,012 0,012 0,0079 (~0,03)* 63,05 reszta
WP 4 12,38 (~2)* 0,35 0,31 0,26 0,039 0,015 0,016 0,015 0,016 0,011 (0,040)* 60,91 reszta
WP 5 15,63 (~1,8)* 0,49 0,026 0,33 0,049 0,021 0,026 0,028 0,021 0,0027 (0,027)* 58,70 reszta
WP 6 4,27 2,41 - - - - - - - - - - 69,37 reszta
*wartości nie certyfikowane
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.
WP1, WP2, WP3, WP4, WP5 i WP6 dostępne są jako pojedyncze CRM-y.