Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz M 68 - seria MJ
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Se Cr Zr Cd Cu Zn
MJ 1 0,00062 0,0120 0,0005 0,00355 67,77 reszta
MJ 2 0,00037 0,00440 0,0015 0,00377 66,40 reszta
MJ 3 0,00035 0,00158 0,0030 0,00165 67,39 reszta
MJ 4 0,0124 0,00374 0,0050 0,00130 68.06 reszta
MJ 5 0,00288 0,00065 0,0080 0,000360 67,82 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości ~28 mm.

MJ1, MJ2, MJ3, MJ4, MJ5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.