Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź elektrolityczna nr 5
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Fe As Pb Sn Ag Ni Zn Co Mn Si Cr Bi Sb
5 4,5 4,0 27 4,6 10 4,4 (13 ) 8,1 1,3 (2,6) <0,5 (0,096) (0,92)
Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów