Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Mosiądz M 68 - seria MJJ
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Zr Cu Zn
MJJ 1 0,0454 67,82 reszta
MJJ 2 0,00017 (68,03) reszta
MJJ 3 0,00070 67,87 reszta
MJJ 4 0,0074 67,75 reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy ~40 mm i wysokości ~28 mm.

MJJ1, MJJ2, MJJ3, MJJ4 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.