Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedzio-nikiel - seria MN5
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Pb Fe P As Sb Bi Cu
MN 1 3,21 0,0062 0,0041 (0,00027) (0,0007) 0,00019 0,00011 reszta
MN 2 4,50 0,012 0,033 0,010 (0,0011) 0,00078 0,00071 reszta
MN 3 5,29 0,016 0,062 0,016 (0,0017) 0,0013 0,0012 reszta
MN 4 5,90 0,024 0,083 0,026 (0,0038) 0,0019 0,0018 reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 35 mm i wysokości 30 mm.

MN1, MN2, MN3, MN4 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.