Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedzio-nikiel MN 25 - seria N
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Zn Mn Pb Sn Fe Co Si Cu
N 1 25,38 0,019 0,0018 0,0019 0,0089 0,0056 0,0050 0,0070 reszta
N 2 24,28 0,16 0,21 0,011 0,012 0,35 0,023 0,025 reszta
N 3 22,57 0,33 0,50 0,020 0,023 0,77 0,055 0,062 reszta
N 4 21,39 0,47 0,71 0,039 0,038 1,07 0,080 0,13 reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 35 mm i wysokości 28 mm.

N1, N2, N3, N4 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.