Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedzio-nikiel MNŻ 101 - seria NA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Mn Fe Pb Zn S C Cu
NA 1 7,19 1,51 2,52 0,081 0,80 (0,081) (0,020) reszta
NA 2 9,05 1,03 2,03 0,056 0,55 (0,065) (0,023) reszta
NA 3 10,35 0,60 1,15 0,035 0,30 (0,036) (0,019) reszta
NA 4 12,15 0,21 0,50 0,0066 0,019 (0,0069) (0,012) reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 28 mm i wysokości 25 mm.

NA1, NA2, NA3, NA4 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.