Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedzio-nikiel - seria NB
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Al Fe Mn Co P Mg `Pb As Cd Sb Sn Si Bi S C Zn Cu
NB 1 23,77 0,071 0,11 0,029 0,010 0,025 0,017 (0,011) 0,024 0,016 0,0025 0,0038 0,093 0,011 0,0019 (0,040) 0,052 75,71
NB 2 24,38 0,043 0,085 0,46 0,023 0,030 0,0059 (0,014) 0,0045 0,0053 0,0036 0,014 0,13 0,0082 0,0084 (0,019) 0,037 74,73
NB 3 25,87 0,12 0,14 0,23 0,017 0,019 0,013 (0,011) 0,0076 0,0082 0,0057 0,040 0,068 0,0070 0,011 (0,034) 0,2 73,20
NB 4 25,78 0,013 0,21 0,015 0,013 0,0085 0,028 (0,0084) 0,0097 0,0064 0,0092 0,065 0,024 0,0040 - (0,018) 0,33 73,45
NB 5 24,94 0,0014 0,28 0,57 0,0067 0,0036 0,036 (0,0060) 0,011 0,0012 0,012 0,10 0,0057 0,0010 0,028 (0,012) 0,57 73,42
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

NB1, NB3, NB4, NB5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.