Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedzio-nikiel MN 25 - seria NC
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Nl Al Cd S Sn Si Zn Co Fe Sb P Mg As Mn Pb Bi C Cu
NC 1 23,17 - 0,0142 0,0709 0,0374 0,0854 0,776 0,0062 0,0501 0,0024 0,0147 0,0016 0,0056 0,552 0,0025 0,0011 0,0320 reszta
NC 2 24,21 0,0219 0,0189 0,0837 0,0457 0,196 0,508 0,0115 0,290 0,0049 - 0,0024 0,0104 0,413 0,0021 0,0046 (0,0026) reszta
NC 3 24,68 0,229 0,0120 (0,0202) 0,0171 0,0609 0,244 0,0282 0,106 0,0084 0,0312 0,0561 0,0167 0,148 0,0027 0,0077 (0,0036) reszta
NC 4 25,39 0,332 0,0049 0,0022 0,0087 0,0197 0,0099 0,101 0,426 0,0113 0,0113 0,0170 0,0251 0,0172 0,0120 0,0117 0,0500 reszta
NC 5 25,82 0,0749 0,0018 - 0,0044 0,0198 0,0152 0,151 0,369 0,0161 0,0222 0,0861 0,0427 0,0623 0,0409 0,0213 0,0050 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.

NC2, NC3, NC4, NC5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.